Medicinale rookbehandeling, Dhooma nasya

Dhooma nasya, medicinale rookbehandeling:
Dit is een behandeling van de neus, hoofd en holtes met behulp van medicinale rook.
Rook kan een stimulerend effect hebben en een sterk reinigend effect. Als er veel ama is opgehoopt in het hoofd of kno-gebied kan men kiezen voor een rookbehandeling.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van kruiden en ghee. Afgestemd op de te behandelen aandoening.